Ritningsunderlag

 

Björnen Blåbärsmums
Längd: 3,1 meter
Bredd: 1,4 meter
Höjd: 1,7 meter
Tyngd: 1400 kg

Nerladdning: PDF
Nerladdning: DWG